Code du robot principal (tous les composants) pour la Coupe de France de Robotique 2018
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Geoffrey Frogeye f62be42329 Ajout des PCB 1 рік тому
arduino Misc 1 рік тому
chef Essai de calibrage en position 1 рік тому
fpga Gestion correcte de l'asservissement 1 рік тому
log Misc 1 рік тому
pcb Ajout des PCB 1 рік тому
raspberrypi Gestion correcte de l'asservissement 1 рік тому
simu Meilleur asservissement 1 рік тому
.gitmodules Plus d'actionneurs 1 рік тому
Connexions.md Hard reset LCD 1 рік тому