Public part of my dotfiles.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Geoffrey Frogeye 346a89249e Before I screw things up 1 miesiąc temu
config Before I screw things up 1 miesiąc temu
termux Termux 1 miesiąc temu
.gitignore Added Debian to local installer 3 lat temu
bash_logout Clear screen after logout 3 lat temu
bash_profile ZSH 8 miesięcy temu
bashrc ZSH 8 miesięcy temu
face J'ai dit lul 4 lat temu
profile ZSH 8 miesięcy temu
vimpcrc Python is the new bash 1 rok temu
xinitrc Let my HOME alone 2/2 7 miesięcy temu
xsession Let my HOME alone 2/2 7 miesięcy temu
zshenv ZSH 8 miesięcy temu